Szukaj na stronie:

Archiwum i Biblioteka

   Zapraszamy do skorzystania z materiałów znajdujących się w zbiorach  biblioteki Grajewskiej Izby Historycznej. Księgozbiór składa się z ponad 2100 woluminów, które dotyczą głównie tematyki historycznej i militarnej. Księgozbiór podzielony jest na 8 działów. Szczególnie interesujące są pozycje dotyczące przeszłości Ziemi Grajewskiej, na które składają się zarówno opracowania, jak i wspomnienia. Pozostałe działy poświęcone są poszczególnym okresom historii Polski i powszechnej. Szczególnie bogatą lekturę posiadamy na temat II wojny światowej. Biblioteka GIH zawiera także książki związane z wojskowością, a dotyczące opisów broni, mundurów, odznaczeń oraz formacji. Dla zainteresowanych beletrystyką mamy do zaproponowania powieści. Księgozbiór GIH jest ciągle wzbogacany o nowe pozycje. 
   W zbiorach mamy do dyspozycji również następujące periodyki: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (począwszy od numeru 23), „Oblicza Wojny”, „Gazety Wojenne”, „Rodowód” (pismo Gdańskiej Rodziny Katyńskiej), „Gdański Przekaz” (roczniki 1993-1994)”, „Komunikat Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej”,  miesięczniki kombatanckie „Polsce Wierni” (od 1996 r.), „Kombatant” (1993-2009). Posiadamy również czasopisma ze Stanów Zjednoczonych: „Weteran” oraz „Głos Weterana”. Z prasy regionalnej w zbiorach naszej placówki posiadamy: „Zeszyty Łomżyńskie”, „Rajgrodzkie Echa”, „Gazetę Grajewską”, „Grajewskie Zeszyty Historyczne - Zapis”, oraz „Wieści Powiatowe”.
   GIH posiada również bogate zbiory archiwalne. Składają się na nie zdjęcia (oryginały i kopie), wspomnienia, wywiady, wycinki z gazet oraz kserokopie osób związanych w Ziemią Grajewską. W materiałach historycznych znajdują się wiadomości na temat przeszłości Grajewa i okolic oraz osób, które były z nim związane (żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych, członków konspiracji niepodległościowej z okresu II wojny światowej, Sybiraków, ofiar Zbrodni Katyńskiej, członków Powszechnej Organizacji Wojskowej). Szczególnie bogate są  zbiory dotyczące grajewskiego harcerstwa, Ochotniczej Straży Pożarnej i 9 PSK (kserokopie rozkazów dziennych) w okresie II RP. W zbiorach GIH znajdują się również materiały poświęcone przełomowym wydarzeniom w skali kraju (m. in. genezy „Solidarności”). Archiwum GIH zawiera również 2 tomy Kroniki Klubu Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, Kronikę Miejskiego Domu Kultury. Kronikę Zasłużonych Działaczy PRL. GIH dysponuje również materiałami z historii KBŻ 9PSK i 9PSK AK  oraz Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Grajewo. Zbiory archiwum to także prace magisterskie i opracowania dotyczące Ziemi Grajewskiej, wypisy z prasy regionalnej z okresu II RP oraz okupacji sowieckiej 1939-1941.