"Eksponat miesiąca" - lipiec 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2020

Album ze zdjęciami dotyczącymi budowy Zakładu Płyt Wiórowych w Grajewie

Jako eksponat miesiąca lipca Grajewska Izba Historyczna prezentuje album ze zdjęciami dotyczącymi budowy Zakładu Płyt Wiórowych w Grajewie.

Album ma wymiary 355 x 340 mm i jest obłożony w brązowy materiał i zszyty sznurkiem tej samej barwy. Liczy 32 strony, na których znajduje się 70 zdjęć. Zdjęcia są czarno-białe
o bardzo wysokiej jakości. Brak informacji o osobie, która go sporządziła.
Zawarte w albumie zdjęcia pochodzą z drugiej połowy lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Dotyczą one procesu budowy i rozruchu zakładu. Uzupełnieniem jest spora liczba zdjęć dotyczących pobytu na uroczystości otwarcia zakładu w 1977 r. ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza.
Niniejszy album, choć liczy zaledwie nieco ponad czterdzieści lat, to z punktu widzenia historii Grajewa jest niezwykle cennym źródłem historycznym, dokumentującym jedno
z ważniejszych wydarzeń społeczno-ekonomicznych w rozwoju naszego miasta po II wojnie światowej.
Album zostały przekazane do zbiorów Grajewskiej Izby Historycznej przez Kazimierza Stankiewicza.

Decyzja o lokalizacji w Grajewie nowoczesnego Zakładu Płyt Wiórowych zapadła na początku lat siedemdziesiątych XX w., zaś jego budowa rozpoczęła się w 1974 r. Pierwszym jego dyrektorem (podczas budowy) został Tadeusz Dworczyński, którego zastąpił następnie Jan Kowalski. Razem z tą inwestycją w mieście powstały pierwsze zakładowe bloki mieszkalne na ówczesnym Osiedlu Waltera (obecnie Osiedle Południe). Pierwszą płytę w grajewskim ZPW wyprodukowano w styczniu 1977 r. Po transformacji ustrojowej przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. w ZPW zaszły zmiany – właściciela i nazwy. Obecnie dawne Zakłady Płyt Wiórowych to Pfleiderer Grajewo Sp. z o.o.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie