Eksponat miesiąca – Wrzesień 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2021

W tym miesiącu jako eksponat miesiąca wybraliśmy kroniki Szkoły Powszechnej Kurejewce z okresu II RP. Kurejewka to historyczna wioska, położona w okresie II RP na zachód od Grajewa niedaleko granicy z Prusami.

Kronika zachowała się w bardzo dobrym stanie. Liczy łącznie 56, oprawionych w całość stron o wymiarach 340 mm długości i 210 mm szerokości, z których zapisanych jest 54.

Kronika była prowadzona od października 1920 r., zaś ostatni zapis pochodzi z 6 stycznia 1939 r. Forma kroniki nie jest jednorodna, gdyż tego typu dokumenty zazwyczaj prowadzone były przez osobę kierującą daną placówką oświatową w danym momencie lub innych nauczycieli. Wśród autorów kroniki możemy wymienić takie nazwiska, jak m. in.: Anna Janiszewska, Stefan Grzyb, Maria Pękacka, Helena Felenkiewiczówna, Maria Bojkowska, Stanisław Pastuszek oraz Bolesław Wyłuda. W pierwszym okresie zawartość kroniki składa się jedynie z części tekstowej, zaś w części dotyczącej lat trzydziestych XX w. pojawiają się dodatkowo, mające charakter bordiury, rysowane wokół stron zdobienia oraz oryginalne zdjęcia w liczbie 14 szt. Przedstawiają one uczniów, nauczycieli i budynek, w którym była zlokalizowana szkoła.

Opisywany eksponat jest bardzo wartościowym źródłem historycznym. Dzięki tej kronice można poznać historię miejscowości, w której była zlokalizowana szkoła oraz okolicznych wiosek, z których pochodzili uczniowie do niej uczęszczający. Wymienione zostały również nazwiska kadry pedagogicznej i innych osób, zaangażowanych w działalność szkoły w Kurejewce. Poza opisem „bieżącego życia” szkoły, prowadzące ją osoby, dużo miejsca poświęcają problemom, z którymi borykała się oświata w okresie II RP. Były to głównie: przeludnienie wsi, braki lokalowe, niedostatki w sprzęcie oraz codzienne obowiązki związane z pracą na wsi, odciągające uczniów od nauki, czy postawa mieszkańców obszarów wiejskich do obowiązku szkolnego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Kronika Szkoły Powszechnej w Kurejewce z okresu II RP

    Kronika Szkoły Powszechnej w Kurejewce z okresu II RP