Eksponat miesiąca - Styczeń 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2022

Dowód Osobisty z okresu II RP

 

Grajewska Izba Historyczna jako eksponat miesiąca stycznia proponuje dowód osobisty z okresu II Rzeczpospolitej. Eksponat do naszych zbiorów przekazała w lutym 2020 r. pani Bernarda Chełmińska, córka posiadacza tego dokumentu.

Dokument ma wymiary 210 x 160 mm. Umieszczony jest w sztywnej kartonowej okładce, obciągniętej z zewnątrz bordowo-brązowym materiałem introligatorskim. Centralnie na przedniej stronie okładki, w białym okręgu wytłoczony jest orzeł w koronie, poniżej złotymi literami napis „Dowód osobisty”. Znajdujący się wewnątrz dokument ma formę wydrukowanej książeczki, składającej się z okładki i 16 ponumerowanych stron, z miejscami przeznaczonymi do ręcznego wypełnienia i wpisywania stosownych adnotacji. Uzupełnione są strony 1-7. Na stronie 2 wklejone jest zdjęcie posiadacza, zaś strony 3-5 zawierają podstawowe informacje odnośnie rysopisu (str. 3 - wzrost, oczy, usta, noc, włosy, twarz, szczególne znamiona, umiejętność czytania i pisania, znajomość języków obcych) i danych personalnych posiadacza (str. 4 i 5 - imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, religia, zawód, stan rodzinny, miejsce osiedlenia, miejsce zamieszkania, stosunek do wojskowości i potwierdzenie przynależności do Państwa Polskiego) potwierdzone pieczęciami urzędowymi.

Prezentowany dowód osobisty [Serja A. Nr 229313] posiada nr 1325 i został wystawiony 4 września 1923 r. przez Starostwo Powiatowe w Końskich w Województwie Kieleckim dla Hieronima Łyczkowskiego, urodzonego 18/7/1905 r. i będącego wówczas mieszkańcem wsi Kazanów.

W tym czasie dowód osobisty był stosowany jako dokument meldunkowy. Wpisywano
w nim także pobyty czasowe w kraju (poza miejscem stałego zameldowania), dlatego aż
11 kolejnych stron przeznaczonych było na potwierdzenie zameldowania. Z punktu widzenia naszej małej ojczyzny najbardziej interesująca jest strona nr 7. To właśnie na niej znajdują się dwa, prostokątne, wykonane fioletowym tuszem stemple. Pierwszy potwierdzający fakt zameldowania w Magistracie m. Grajewa, pow. Szczuczyńskiego w dniu 6 grudnia 1927 r. Kolejna informuje o wymeldowaniu w Magistracie m. Grajewa, pow. Szczuczyńskiego w dniu 10 października 1937 r. Oba wpisy potwierdzone są podpisem Sekretarza.

Dokument ma porwane kartki i okładki. Widoczne są również przebarwienia i zagięcia. Pieczęcie uległy częściowemu wyblaknięciu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dowód Osobisty obywatela z okresu II Rzeczypospolitej - Heronima Łyczkowskiego

    Dowód Osobisty obywatela z okresu II Rzeczypospolitej - Heronima Łyczkowskiego

  • Powiększ zdjęcie Dowód Osobisty obywatela z okresu II Rzeczypospolitej -  Heronima Łyczkowskiego

    Dowód Osobisty obywatela z okresu II Rzeczypospolitej - Heronima Łyczkowskiego