Grajewska Izba Historyczna

Barwa i tradycja 9 pułku strzelców konnych

Wystawa poświęcona 9 pułkowi strzelców konnych składa się plansz tematycznych poświęconych poszczególnym elementom barwy i tradycji 9 psk oraz aspektom funkcjonowania i historii pułku.