Grajewska Izba Historyczna

Z przeszłości Grajewa i okolic

Wystaw prezentująca w sposób uporządkowany różnorodne zagadnienia z historii Grajewa i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II RP.