GIH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grajewska Izba Historyczna jest Oddziałem Grajewskiego Centrum Kultury. Głównym celem statutowym (do pobrania: Statut GCK) jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalno – historycznego dziedzictwa mieszkańców Miasta Grajewo i regionu o charakterze materialnym i niematerialnym. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: organizację wystaw stałych i czasowych, prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych, organizację konferencji, działalność wydawniczą, współorganizację uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Prekursorem Grajewskiej Izby Historycznej była powstała w latach 90-tych XX wieku, staraniem członków Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSKi 9 PSK AK, Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej.

W chwili obecnej serdecznie zapraszamy do naszej siedziby (Grajewo, ul. Ełcka 30) w celu:
+ zwiedzania aktualnych wystaw stałych i czasowych;
+ nieodpłatnego korzystania z archiwum i biblioteki;
+ zakupu wydawnictw regionalnych;

Jeżeli ktoś z Państwa posiada w swoich prywatnych zbiorach pamiątki, zdjęcia, materiały lub interesujące wspomnienia dotyczące historii Grajewa i ludzi z nim związanych, zachęcamy do podzielenia się nimi z pozostałymi mieszkańcami poprzez przekazanie ich oryginałów lub kopii/skanów do naszych zbiorów. Ewentualne kopie/skany jak również nagranie Państwa wspomnień mogą zostać wykonane przez nas od ręki w siedzibie Izby.

Serdecznie zapraszamy
dr Tomasz Dudziński

Godziny otwarcia Grajewskiej Izby Historycznej:

poniedziałek, środa, czwartek
9.00 - 15.00

wtorek, piątek
10.00 - 18.00

sobota
10.00 - 15.00