Archiwum i Biblioteka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Posiadany księgozbiór składa się z ok. 2500 woluminów, które dotyczą głównie tematyki historycznej i militarnej.

W zbiorach znajdują się również czasopisma kombatanckie i regionalne. GIH posiada również bogate zbiory archiwalne. Składają się na nie zdjęcia (oryginały i kopie), wspomnienia, wywiady, wycinki z gazet oraz kserokopie materiałów dot. osób związanych z Ziemią Grajewską. GIH dysponuje również materiałami z historii KBŻ 9PSK i 9PSK AK oraz ŚZŻ AK Obwód Grajewo, duża kolekcją dokumentów (ponad 30 segregatorów) związanych z formacjami ochrony granic z okresu II RP. Zbiory archiwum to także prace magisterskie i opracowania dotyczące Ziemi Grajewskiej, wypisy z prasy regionalnej z okresu XIX w., II RP oraz okupacji sowieckiej 1939-1941 (ok. 1000 stron).

Wszystkie posiadane materiały są całkowicie bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom. Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z zasobu GIH prosimy o zapoznanie się z dołączonym Regulaminem.