RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO. W związku z tym pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grajewskie Centrum Kultury,
  19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20. NIP: 7191568085, REGON 363392792.

 2. Każde przetwarzanie danych będzie oparte na właściwej zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej oraz wdrożoną polityką bezpieczeństwa Grajewskiego Centrum Kultury:
 • na podstawie udzielonej zgody, np. przy zapisaniu się do newsletteru,
 • na podstawie zawartej umowy
 • na podstawie prawnych zobowiązań, np. dokumentacja pracownicza,
 • oraz dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym np. koncerty, festiwale, konkursy, przeglądy, zwiedzanie ekspozycji, wystawy,
 1. W zależności od rodzaju relacji, zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny. GCK przetwarza m.in.:
 • dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail,
 • dane dotyczące wsparcia finansowego, np. wpłaty darowizn,
 • dane zamówień w sklepach internetowych,
 • dane dotyczące preferowanej formy komunikacji oraz historii korespondencji,
 • dane dotyczące udziału w realizowanych przez nas projektach, szkoleniach, konferencjach, zajęciach, koncertach, festiwalach, wystawach ekspozycji itp.
 • dane dotyczące udziału w konkursach, przeglądach organizowanych przez GCK,
 • dane dotyczące przekazanych nam zbiorów archiwalnych.
 1. GCK przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach:
 • wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach, strony internetowe, Facebook, Instagram, prasa lokalna, radio, media
 • realizowaniu umów i zleceń,
 • realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami,
 • świadczenia wsparcia dla osób i podmiotów prowadzących archiwa społeczne,
 • zabezpieczenie działań administracyjnych i księgowych,
 • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji,
 • uzyskania finansowego wsparcia naszych działań,
 • realizacji naszych prawnych zobowiązań,
 • zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach,
 • cele badawcze i archiwalne.
 1. GCK ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów z naszymi współorganizatorami danych wydarzeń.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienie.

 3. Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem następujących zasad:
 • przejrzystości,
 • prawidłowości,
 • rzetelności,
 • integralności,
 • poufności,
 • rozliczalności.
 1. Grajewskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

 2. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej cofnięcia. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do GIODO.
 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 2. Dane osobowe przetwarzamy w czasie obowiązujących przepisów, według instrukcji kancelaryjnej GCK.

 3. We wszystkich sprawach, z tym związanych z danymi osobowymi, możecie się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, listowo, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście.