Eksponat miesiąca - Grudzień 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2022

Książeczka wkładowa z okresu II RP

– Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

 

Grajewska Izba Historyczna jako eksponat grudnia prezentuje książeczkę wkładową Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie, pochodzącą z okresu II Rzeczpospolitej.

Książeczkę wydrukowano w 1929 roku została nakładem czasopisma „Oszczędność” (Warszawa, ul. Napoleona 7) w Zakładach Graficznych „Nasz Sklep – URANIA” S.A. Całość dokumentu liczy 16 ponumerowanych stron zszytych w tekturowej okładce. Książeczka ma wymiary 100 x 155 mm.

Tekturowa okładka jest koloru ciemnożółtego z ciemnobrązowymi (brunatnymi) nadrukami. Na pierwszej stronie okładki jest nadrukowany motyw ozdobny ze skarboną zamykaną na kłódkę, tytułem (No .... KSIĄŻECZKA WKŁADOWA) i ozdobną bordiurą
w kształcie liści i kwiatów. Dodatkowo centralnie w wolnym miejscu czarnym tuszem nadrukowano nazwę podmiotu, do którego należała książeczka (Komunalna Kasa Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie.) Autorem okładki był B.Nowakowski,
o czym świadczy nadrukowana sygnatura w lewym, dolnym rogu.

Książeczka nosiła numer 1000 i została wystawiona na osobę Stefana Śleszyńskiego zamieszkałego w Grajewie na ul. Strażackiej 2, o czym świadczą odręczne wpisy na stronie 1. Są one poświadczone podłużną pieczątką odbitą fioletowym tuszem (Komunalna Kasa Oszczędności / Powiatu Szczuczyńskiego w Grajewie.) Strony wewnętrzne mają formę tabelaryczną i służyły do wpisywania przeprowadzanych operacji wpłaty/wypłaty. Są w nich informacje o dacie wpłaty, wpłaconej kwocie, należnych odsetkach (rubryki niewypełnione), podpisy kasjera i dyrektora oraz potwierdzenie wpłaty. Zapisane są strony 1-7. Na podstawie zapisów wiadomo, że książeczkę prowadzono od 25 VI 1929r. do 13 VII 1934r. Wówczas stan oszczędności wynosił 13 złotych i 45 groszy. Górne części każdej strony zdobią ilustracje/grafiki z hasłami dotyczącymi oszczędzania.

  

Stefan Śleszyński był lokalnym działaczem społecznym. Urodzony ok. 1889 r. Przed I wojną światową był gospodarzem w Wykowie. Od 1916 r. wchodził w skład sejmik powiatu szczuczyńskiego. W 1919 r. kandydował w wyborach do sejmu z listy PSL. Prawdopodobnie na początku lat dwudziestych przeniósł się do Grajewa. Był pracownikiem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Grajewie, a następnie Spółdzielni Nauczycielskiej W latach trzydziestych pełnił funkcję sekretarza powiatowego BBWR, był aktywny podczas wyborów do sejmu w 1930 r. Angażował się w różnorodne działania społeczne: komitet pomocy ofiarom powodzi (1931), komitet funduszu pracy (1936), Zarząd Powiatowy Związku Rezerwistów (1936). Udzielał się też w amatorskim ruchu teatralnym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Okładka Książeczki wkładowej z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

  Okładka Książeczki wkładowej z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wkładowa z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

  Książeczka wkładowa z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wkładowa z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

  Książeczka wkładowa z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

 • Powiększ zdjęcie Książeczka wkładowa z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie

  Książeczka wkładowa z okresu II RP – Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu szczuczyńskiego w Grajewie