O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grajewska Izba Historyczna jest oddziałem Grajewskiego Centrum Kultury. Głównym celem statutowym GIH jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalno – historycznego dziedzictwa mieszkańców Miasta Grajewo i regionu o charakterze materialnym i niematerialnym. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: organizację wystaw stałych i czasowych, prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych, organizację konferencji, działalność wydawniczą, współorganizację uroczystości rocznicowych i patriotycznych. W ramach swojej działalności GIH prowadzi również podręczną bibliotekę i archiwum. GIH ściśle współpracuje z placówkami muzealnymi i edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kombatanckimi.

Zapraszamy:

poniedziałek, środa. czwartek          09:00 - 15:00

wtorek, piątek                                         10:00 - 18:00

sobota                                                        10:00 - 15:00

 

Artykuły

Ponowne wznowienie działalności - Zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że Grajewska Izba Historyczna wznawia swoją działalność!

Zapraszamy:

poniedziałek, środa. czwartek          09:00 - 15:00

wtorek, piątek                                         10:00 - 18:00

sobota                                                        10:00 - 15:00

Planując wizytę nie zapomnijcie zabrać maseczki ochronnej!