O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grajewska Izba Historyczna jest oddziałem Grajewskiego Centrum Kultury. Głównym celem statutowym GIH jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalno – historycznego dziedzictwa mieszkańców Miasta Grajewo i regionu o charakterze materialnym i niematerialnym. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: organizację wystaw stałych i czasowych, prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych, organizację konferencji, działalność wydawniczą, współorganizację uroczystości rocznicowych i patriotycznych. W ramach swojej działalności GIH prowadzi również podręczną bibliotekę i archiwum. GIH ściśle współpracuje z placówkami muzealnymi i edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kombatanckimi.

Zapraszamy:

poniedziałek   8:00-15:00
wtorek   10:00-18:00
środa   8:00-15:00
czwartek   10:00-18:00
piątek 8:00-15:00
sobota 10:00-14:00